HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Đề Thi Thử Trên Trang ViettelStudy Lần 10

de thi thu tren trang viettelstudy lan 10
Đăng Bởi: Blog Hóa HọcNgày: 16/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Đề Thi Thử
Hôm trước mình có biên tập Đề thi thử trên trang ViettelStudy lần 6 và nhận được khá nhiều sự ủng hộ trên Facebook. Vừa qua ngày 13/05 Viettel phối hợp với thầy Trần Xuân Phú trường THPT Lê Hồng Phong – Nam Định ra đề và mình đã biên soạn lại dưới dạng PDF để các bạn nào không có điều kiện thi thử có thể in ra giấy để làm đề thi. Rất hi vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Một số câu trong đề thi thử:

Câu 1: Kim loại nào có tính khử yếu nhất?
A. Cu.     B. Al.  C. Zn.  D. Ag.
Câu 2: Hexapeptit mạch hở tạo từ 3 phân tử alanin (Ala) và 3 phân tử valin (Val) có bao nhiêu nguyên tử hiđro? Biết công thức phân tử của alanin là C3H7NO2 và valin là C5H11NO2.
A. 43. B. 45.  C. 42.  D. 44.
Câu 3: Cho dung dịch KH2PO4 tác dụng với chất X được dung dịch Y có chất K2HPO4. Chất nào dưới đây không thể là X?
A. NaOH.      B. Na3PO4.      C. KOH.         D. K2SO4.
Câu 4: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch X có NaCl và CuSO4 đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở 2 cực thì dừng điện phân. Dung dịch thu được có pH = a. Phát biểu nào không đúng?
A. Catot có H2 thì a > 7.
B. Anot có 2 sản phẩm khử thì a <
C. Catot có 2 sản phẩm khử thì a >
D. Anot có O2 thì a < 7.
Câu 5: Cách làm nào sau đây tấm thép không được bảo vệ, do ăn mòn kim loại?
A. Hàn miếng Cu vào tấm thép.
B. Tráng một lớp Sn lên bề mặt tấm thép.
C. Mạ Cr lên bề mặt tấm thép.
D. Hàn miếng Zn vào tấm thép.
Câu 7: Chất nào điều kiện thường không ở thể khí?
A. SO3. B. CO2.           C. SO2.           D. CO.
Câu 8: Cho 2,8 gam CaO vào 1000 ml nước được dung dịch có pH là bao nhiêu? Coi thể tích không thay đổi.
A. 13.        B. 2.    C. 12.  D. 1.
Câu 9: Chất nào dưới đây không có khả năng tan trong dung dịch NaOH?
A. Cr.  B. Al2O3.         C. Cr2O3.            D. Al.
Câu 10: Có mấy chất trong số các chất dưới đây có công thức tổng quát Ca(H2O)b?
Amilozơ;  Amilopectin;  Xenlulozơ;  Fructozơ;  Saccarozơ.
A. 4.     B. 2.    C. 3.    D. 5.
Câu 11: Thuốc nổ không khói có tên gọi là xenlulozơ trinitrat. Một mắt xích của thuốc nổ không khói có công thức là
A. C6H9O10N3. B. C6H7O7N3C. C6H7O11N3.            D. C6H7O5N3.
Câu 12: Ion X2+ có cấu hình electron 1s22s22p6. Cho biết X thuộc chu kỳ và nhóm nào trong bảng tuần hoàn?
A. Chu kỳ 3, nhóm IIA          B. Chu kỳ 2, nhóm IIB.          C. Chu kỳ 2, nhóm IIA.         D. Chu kỳ 3, nhóm IIB.
Câu 13: Cho sơ đồ biến hoá: Toluen X Y Z P. Biết X, Y, Z, P đều là các hợp chất đơn chức. Chất nào có phân tử khối lớn nhất?
A. Z    B. Y    C. P     D. X
Câu 15: Fomon còn gọi là fomalin là dung dịch có chứa chất tan nào:
A. H2CO. B. CH3OH. C. (CH3)2CO.                  D. H2CO2.
Câu 16: Mệnh đề không đúng là?
A. Fe2+ oxi hoá được Cu.
B. Fe2+ khử được Ag+.
C. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.
D. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.
Câu 19: Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư được b mol khí NO và số mol HNO3 đã phản ứng là c. Cho x mol Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư được y mol khí SO2 và số mol H2SO4 đã phản ứng là z. Giả thiết mỗi phản ứng chỉ có 1 sản phẩm khử, cho biết phát biểu nào không đúng?
A. Nếu c = z thì b = 0,5x      B. Nếu x = a thì c = z.
C. Nếu a = y thì b = x. D. Nếu b = y thì c = 2z.
Câu 20: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol tetrapeptit có trình tự Gly-Glu-Ala-Val trong dung dịch NaOH dư, đun nóng. Tổng khối lượng muối thu được là
A. 51,6 gam.          B. 50,4 gam.    C. 49,4 gam.   D. 53,8 gam.
Câu 21: Hợp chất cumen (isopropylbenzen) có công thức phân tử là
A. C9H12.       B. C8H12.         C. C9H14.            D. C6H12.
Câu 22: Để tạo mùi thơm đặc trưng, kích thích vị giác người ta thường dùng dầu chuối cho vào các món chè, thạch, các loại bánh… Dầu chuối có thể được điều chế từ phản ứng của axit etanoic và 3-metylbutan-1-ol. Công thức phân tử của dầu chuối là
A. C7H12O2.       B. C6H12O2.     C. C7H16O2.    D. C7H14O2.
Câu 23: Người ta tiến hành các thí nghiệm:
(1) Cho dung dịch metylamoniclorua vào dung dịch KOH, t0.
(2) Cho phenylamin vào dung dịch HCl dư.
(3) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glucozơ.
(4) Cho etylamin vào dung dịch AlCl3.
(5) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng.
(6) Cho phenol vào dung dịch K2CO3 đặc.
Cho biết có mấy thí nghiệm xảy ra phản ứng và có hiện tượng rõ, có thể dùng để nhận biết
A. 6.   B. 3.    C. 5.            D. 4.
Câu 24: Cho hỗn hợp axit fomic và axit axetic tham gia phản ứng este hóa với hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Phản ứng xong thu được sản phẩm là 4 este trong đó có chất Y (oxi chiếm 53,33% về khối lượng). Cho 18,4 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (1400C) thu được a gam ete (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng tạo ete với hiệu suất 100%). Giá trị của a có thể là
A. 14,9.       B. 15,0.           C. 14,4.            D. 13.2
Câu 25: Cho 4,36 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 tan hết trong dung dịch HCl dư. Hấp thụ hết lượng CO2 tạo ra vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thì thu được 1,97 gam chất kết tủa. Tỷ lệ mol của 2 chất trong hỗn hợp X tương ứng là
A. 2 : 5.   B. 1 : 3.           C. 1 : 4.           D. 3 : 1.
Câu 26: Cho các phản ứng:

  1. Fe + H2SO4 loãng → … ;b. Na2SO4 + BaCl2 → … ;c. C2H5OH + O2 → axit + …    Tốc độ các phản ứng sẽ giảm dần theo trình tự

A. c, b ,a.                          B. a, b , c.                        C. b, a, c.                        D. b, c, a.
Câu 27: Phân tử HNO3 có cấu tạo như sau: .
Cho biết phát biểu nào về phân tử axit nitric không đúng?
A. Có 5 liên kết cộng hóa trị.
B. Các nguyên tử oxi đều có số oxy hóa -2
C. Nguyên tử nitơ có cộng hóa trị 4.
D.Các nguyên tử oxi đều có cộng hóa trị 2.
Câu 28: Phát biểu nào không đúng cho các chất: NH4NO3, NaAlO2, K2Cr2O7, KMnO4, (NH4)2CO3
A. Có 3 muối màu trắng.
B. Có 3 muối, phân tử có 2 nguyên tố kim loại.
C. Cả 5 muối, phân tử đều có 3 nguyên tố.
D. Có 2 muối, phân tử không có nguyên tố kim loại.
Câu 29: Giả thiết trong phân tử metylfomat (HCOOCH3) có 2 loại nguyên tử hiđro (nguyên tử khối là 1 ký hiệu H, nguyên tử khối là 2 ký hiệu D , Phân tử metylfomat đó có nhiều nhất mấy công thức cấu tạo?A. 6.            B. 4.    C. 5.    D. 3.
Câu 31: Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol một este đơn chức (được tạo ra từ ancol X và axit Y) bằng 26 gam dung dịch của một hyđroxit kim loại kiềm nồng độ 28% rồi chưng cất thì thu được 26,12 gam chất lỏng. Có mấy công thức cấu tạo thoả mãn X?
A. 2.      B. 3.    C. 4.    D. 5.
Câu 32: Cho dung dịch X có KOH và BaCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch Y có MgSO4, CuSO4, H2SO4. Số phương trình ion thu gọn tối thiểu để mô tả các phản ứng hóa học là
A. 2.          B. 1.    C. 3.    D. 4.
Câu 33: Hợp chất X là ankan. Trộn 9 gam X với O2 được 1 mol hỗn hợp P. Đốt 1 mol hỗn hợp P đó trong bình kín (sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O) phản ứng xong làm ngưng tụ hơi nước thì còn lại 0,5 mol hỗn hợp Q. Công thức phân tử của X là
A. C4H10.            B. C5H12.         C. C3H8.          D. C2H6.
Câu 34: Cho các phản ứng sau:

  1. Kim loại (X) + Cl2 (t0)→ (Y)
  2. (Y) + dd KOH dư → muối (Z) + muối (T) + H2O.

Kim loại X có thể là kim loại nào sau đây?
A. Fe.       B. Mg. C. Cu. D. Al.
Câu 35: Peptit có X có công thức cấu tạo sau: Ala-Gly-Lys-Ala-Gly-Lys-Val. Thuỷ phân không hoàn toàn X có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit?
A. 4.         B. 6.    C. 3.    D. 5.

Đề thi tương tự: 

Nên xem đề thi này: Trường THPT Gia Viễn A – Ninh Bình

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Blog Hóa Học © 2019
THEO DÕI

Blog Hóa Học - Cộng đồng giáo dục trực tuyến

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Blog Toán Học | Blog Hóa Học | Blog Vật Lý | Blog Tiếng Anh | Blog Sinh Học | Blog KHXH | Exam24h Đáp án | Exam24h Tin Tức | Exam24h Blog

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: [email protected]

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Đắc Hải, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: [email protected]

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h