HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Trường THPT Phú Nhuận – TP. HCM (6 Môn)

Trường THPT Phú Nhuận - TPHCM
Đăng Bởi: Blog Hóa HọcNgày: 28/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Đề Thi Thử
Vừa qua trường THPT Phú Nhuận – TP. HCM tổ chức kỳ thi thử. Mình có sưu tầm tất cả các môn nhưng chỉ “giới thiệu” tới các bạn môn Hóa Học. Những môn Toán, Lý, Sinh, Văn, Tiếng Anh mình  sẽ đưa Link để các bạn Download. Hi vọng rằng đề thi là tài liệu hữu ích để các bạn tự ôn tập và rà soát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Một số câu trong đề thi thử:

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dd X là

A. 5,83 gam.          B. 7,23 gam.            C. 4,83 gam.    D. 7,33 gam.

Câu 31: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là :

A. 10,8      B. 21,6.            C. 16,2.    D. 5,4.

Câu 32: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau  khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 11,48         B. 14,35           C. 17,22          D. 22,96

Câu 33: Thực hiện các thí nghiệm sau:   (a) Cho Al vào dd HCl.    (b) Cho Al vào dd AgNO3.

(c) Cho Na vào H2O.   d) Cho Ag vào dd H2SO4 L . e) Cho dd Fe(NO3)2  vào dd AgNO3. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là :

A. 3         B. 2              C. 4     D. 5

Câu 34: Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng với axit teraphtalic với chất nào sau đây?

A. Etylen glicol    B. Etilen           C. Glixerol       D. Ancol etylic

Câu 35: Cho dãy các chất : cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

A. 3           B. 2      C. 5     D. 4

Câu 36: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 25; 25; 50            B. 50; 16,67; 33,33      C. 50; 20; 30   D. 50; 25; 25

Câu 37: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO42- ; 0,12 mol Cl và 0,05 mol NH4+ . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 7,19.     B. 7,705.          C. 7,875.         D. 7,02.

Câu 40: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là :

A. 4,85      B. 4,35.            C. 3,70 D. 6,95.

 

Câu 41: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là:

A. 18,300.            B. 16,085.        C. 14,485.       D. 18,035.

Câu 42: Chia 20,8g hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

– Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 (to), thu được 108 gam Ag.

– Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY< MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba eter. Biết hiệu suất phản ứng tạo eter của Y bằng 50%.  Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z là:

A. 40%.        B. 50%.           C. 60%.           D. 30%.

Câu 43: Chia 44,7 gam hỗn hợp X gồm hai muối R­2­CO­3­ và RHCO­3 thành ba phần bằng nhau:

– Phần một: tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)­2­ dư thu được 35,46 gam kết tủa.

– Phần hai: tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl­2­ dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

– Phần ba: tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M. Giá trị của V là :

A. 180. B. 110. C. 200. D. 70.

Câu 44: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dd HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là

A. 34,10.        B. 31,97.          C. 32,58.  D. 33,39.

Câu 45: Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinylaxetat, phenol, glixerol, gly-gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là :

A. 6      B. 4.     C. 3.    D. 5

Câu 46: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 2.          B. 5.     C. 4.    D. 3.

Câu 47: Nguyên tố X có hai đồng vị, có tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị I và II là 27/23. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị I có 44 nơtron, đồng vị II có nhiều hơn đồng vị I là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là:

A. 80,5 B. 79,2 C. 79,92          D. 78,9

Câu 48: Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dd bằng 1/2 nồng độ của Cu2+ ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe phản ứng và nồng độ ( mol/l ) ban đầu của Cu(NO3)2  là:

A. 1,12 gam và 0,3M   B. 2,24 gam và 0,2 M          C. 1,12 gam và 0,4 M  D. 2,24 gam và 0,3 M.

Câu 49: Đun sôi dd gồm chất X và KOH đặc trong C2H5OH, thu được etilen. Công thức của X là

A. CH3 COOCH=CH2. B. CH3 CH2Cl.C. CH3 COOH.  D. CH3 CHCl2.

Câu 50: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư (to), không xảy ra phản ứng tráng bạc:

A. Mantoz.           B. Fructoz.       C. Saccaroz.    D. Glucoz.

Đề thi tương tự:

Một số đề nên tham khảo:

#Các Môn: Toán, Lý, Sinh, Văn, Tiếng Anh Tải Tại Đây.

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Blog Hóa Học © 2019
THEO DÕI

Blog Hóa Học - Cộng đồng giáo dục trực tuyến

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Blog Toán Học | Blog Hóa Học | Blog Vật Lý | Blog Tiếng Anh | Blog Sinh Học | Blog KHXH | Exam24h Đáp án | Exam24h Tin Tức | Exam24h Blog

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: info@exam24h.com

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Đắc Hải, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: anvv@exam24h.com

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h