HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Trường THPT Trần Văn Lan – Nam Định

Trường THPT Trần Văn Lan Nam Định
Đăng Bởi: Blog Hóa HọcNgày: 26/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Đề Thi Thử
Trường THPT Trần Văn Lan – Nam Định vừa tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc Gia 2015 Lần. Mình gửi tới các bạn đề thi của môn Hóa Học. Hi vọng rằng đề thi này sẽ là tài liệu bổ ích để các bạn tham khảo, cũng như luyện đề để phục vụ kỳ thi quan trọng sắp tới.

Một số câu trong đề thi thử:

Câu 30: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

Giá trị của x là:
 A. 12. B. 0,11.             C. 0,13.                          D. 0,10.

Câu 31: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Cu; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

A. 1.                B. 3.            C. 2.                  D. 4.0

Câu 32: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

A. glixerol, axit axetic, glucozơ.                                                    B. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton.

C. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic.                                                    D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic.

Câu 33: Cho m gam bột Fe vào 300 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2 0,6M, sau một thời gian thu được 28,72 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 8,1 gam bột Al vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 18,51 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là.

A. 8,4.                                      B. 16,8.                          C. 16.                             D. 5,6.

Câu 34: Hỗn hợp M gồm hai peptit mạch hở X và Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một -amino axit, tổng số nhóm –CO-NH- trong hai phân tử X, Y là 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 2. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 18 gam glyxin và 32,04 gam alanin. Giá trị của m là

A. 42,48.                B. 50,04.                 C. 56,34.                   D. 44,28.

Câu 35: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Mặt khác oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 2.        B. 4.            C. 3.           D. 5.

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100 gam dung dịch HNO3 a% (vừa đủ) thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có khối lượng 31,35 gam và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a gần nhất với ?

A. 63                        B. 57                  C. 43                           D. 46

Câu 37: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và có thể gây ung thư trong thuốc lá là

A. moocphin.                       B. cafein.            C. nicotin.                                                       D. aspirin.

Câu 38: Các ion kim loại Ag+, Fe2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+ có tính oxi hóa tăng dần là

A. Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+.                                     B. Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+.

C. Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+.   D. Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+.

Câu 39:Cho các phát biểu sau:

(a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.

(c) Khí được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.

(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy.

(e) Khí hidro thuộc loại nhiên liệu sạch không gây ô nhiễm môi trường

Số phát biểu đúng là

A. 3.                               B. 5.          C. 2.                             D. 4.

Câu 40: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2.            B. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cr(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2.   D. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Al(OH)3.

Câu 41: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.            B. CH3-CH2-CHBr-CH3.

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.                                                                                                D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 42: Cấu hình electron của ion Cr3+

A. [Ar]3d5.            B. [Ar]3d4.      C. [Ar]3d3.      D. [Ar]3d2.

Câu 43: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. K+,Ba2+,OH,Cl                  B. Al3+,PO43,Cl, Ba2+ 

C. Na+ ,K+,OH, HCO3          D. Ca2+,Cl,Na+,CO32

Câu 44: Axit nào sau đây là axit béo?

A. Axit axetic(CH3COOH)   B. Axit glutamic (C3H5-(COOH)2-NH2)

C. Axit stearic (C17H35COOH) D. Axit ađipic (HOOC- [CH2]4-COOH).

Câu 45: Có 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO. Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 3V1 lít khí NO. Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?

A. V2 = 3V1.    B. V2 = V1.      C. 2V2 = V1.                            D. V2 = 2V1.

Câu 46: Phenol có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: HCl, Na, NaOH, Na2SO4, dd Br2.

A. 2.                             B. 5.                               C. 4.                               D. 3.

Câu 47: Thể tích khí O2 (đktc) cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam Mg là

A. 1,12 lít .              B. 3,36 lít.                     C. 4,48 lít.                          D. 2,24 lít.

Câu 48: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là

A. CO2.               B. NH3.                          C. O3.                             D. SO2.

Câu 49: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 5,44 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa hai muối. Khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là

A. 2,72 gam. B. 1,36 gam.                            C. 2,74 gam.                  D. 2,60 gam.

Câu 50: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, trong đó oxi chiếm 23,916% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO(đktc) qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn Y trong dd HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 3,263m gam muối và 5,376 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40,14                                   B. 54,63                         C. 39,48                         D. 42,16.

Đề thi tương tự:

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Blog Hóa Học © 2019
THEO DÕI

Blog Hóa Học - Cộng đồng giáo dục trực tuyến

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Blog Toán Học | Blog Hóa Học | Blog Vật Lý | Blog Tiếng Anh | Blog Sinh Học | Blog KHXH | Exam24h Đáp án | Exam24h Tin Tức | Exam24h Blog

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: info@exam24h.com

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Đắc Hải, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: anvv@exam24h.com

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h